Hur kan jag använda Myers Briggs Type Indicator och JTI?

Karriärmakaren är certifierad användare av både MBTI och JTI, som både bygger på Carl G Jungs ursprungliga teori om personlighetstyper, han kallar det Typologi. Det finns 16 olika ”typer”. Hans teorier är både Sveriges och världens mest använda teori för personlighetsanalyser. MBTI som verktyg används av företag och organisationer över stora delar av världen – det anses vara ett av världens mest tillförlitliga självskattningstest och är ett av de mest använda instrumenten för att skatta personligheter.

JTI-profiler bygger på och innefattar allt som gjort MBTI®, Myers Briggs Type Indicator, så framgångsrik. Skillnaden är att JTI är online, snabbare och mer användarvänlig.

Användningsområden:

Vad ger MBTI och JTI?

Att hitta sin profil hjälper individen att upptäcka sina unika talanger. Att förstå sin profil ger individen: