Konsultprofil

Karriärmakaren Ann-Charlotte Hedström

Personalvetare/beteendevetare, certifierad coach och konsult med fokus på coachning, karriärfrågor och ledarskap

Den röda tråden i mitt yrkesliv handlar om att coacha eller utbilda mina klienter i att antingen stärka sig själva i nuvarande situation eller att hitta en ny sysselsättning genom att identifiera, förpacka och marknadsföra sin kompetens. Mina huvudområden är sedan många år coaching, karriärutveckling och outplacement på alla nivåer.
Har uppdrag i många olika branscher, t ex inom bank- och finans, ideella organisationer och it-branschen. Mina uppdragsgivare kommer såväl från den privata som den offentliga sektorn.

Karriärmakaren är medlem i Almega och Svenskt Näringsliv.

Exempel på uppdrag:

I hela mitt yrkesliv har jag arbetat med människor, både enskilt och i grupp. Min drivkraft är att arbeta med förbättringar och viljan att påverka en individ i önskad riktning, både i yrkeslivet och privat. Att klientens och mitt samarbete ska bidra till något meningsfullt för individen, gruppen och organisationen.

I rollen som coach stödjer jag min klient att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuvarande och önskat läge. Det handlar om att hjälpa min klient att identifiera och utveckla strategier och planer för att nå sina individuella mål.

Som karriärutvecklare är mitt fokus inriktat på att hjälpa och coacha mina klienter att hitta en ny sysselsättning internt genom att identifiera, förpacka och marknadsföra sin kompetens.

När det handlar om outplacementuppdrag är likheterna många med innehållet i karriärutvecklingen. Att bli övertalig eller uppsagd är för de flesta en påfrestande situation och det handlar ofta om att börja med att landa och bearbeta sina känslor för att sedan lämna sorgen, ta med erfarenheterna och blicka framåt. Eftersom det handlar om att hjälpa individen att hitta ett nytt arbete externt är det mer fokus på intressanta branscher och företag och hur individen kan närma sig en ny potentiell arbetsgivare.

Urval av relevanta kortare utbildningar