Karriärutveckling

För vem?

Personer som har motivation och som vill ta eget ansvar för sin egen utveckling.

Karriärutveckling är bra för den som:

En medarbetare som inte trivs fullt ut i sin yrkesroll av olika orsaker, kommer inte till sin rätt vilket på sikt ofta leder till att arbetet blir lidande. Den här medarbetaren behöver hjälp att vända den utvecklingen åt rätt håll för både sin egen del och arbetsgivarens.

Målen kan vara att många – att helt enkelt fungera bättre i sitt nuvarande arbete, att hitta en ny roll i organisationen eller kanske en helt ny karriär i en helt annan bransch.

Fyra delar

1. Att identifiera och konkretisera sin kompetens

I den här fasen fokuserar jag på att hjälpa min klient att lära känna sig själv och finna och sätta ord på sina styrkor, erfarenheter, kompetenser och unika förmågor. Med dessa insikter och stärkt självförtroende är det lättare att hitta sin väg vidare i eller utanför organisationen.

Innehåll:

2. Att förpacka sin kompetens

I den här delen handlar det om att få hjälp med att uttrycka sin kompetens på ett intresseväckande sätt, både skriftligt - i form av CV, spontanansökningar och muntligt. Vad vill jag och hur och till vem ska jag föra fram mitt ”budskap”?

3. Att marknadsföra sin kompetens

I den här fasen handlar det om att få bekräftelse om mina framtidsbilder är drömmar eller om det finns realism i dem. Att också få en förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar, hur ser sökvägarna ut idag och vad behöver jag känna till om ”min” arbetsmarknad.

Det är viktigt att skaffa sig både information om och bekräftelse från intressanta arbetsgivare, hur anställningsbar är jag? Handlar det om karriärutveckling, vilken avdelning och yrkesroll intresserar mig? Vilka branscher, företag och yrkesroller externt lockar mig och hur ska jag ta kontakt med dessa?

Hur kan jag använda och utveckla mitt kontaktnät?

4. Att konkretisera sin handlingsplan

I den här fasen har klienten kommit så långt att han/hon kan identifiera konkreta yrkesmål, utifrån intressanta branscher, företag/avdelningar och yrkesroller.

Vad ska jag göra?
Hur ska det gå till och när?

Vilka utmaningar har klienten för att lyckas infria sina mål? Handlingsplanen är inte statisk utan ändras på vägen efter nya insikter och förutsättningar.

Min klient får hjälp med att formulera realistiska mål och lär sig metoder att planera, följa upp och stämma av de aktiviteter som krävs för att nå målet – hela vägen, från början till slut, med ett aktivt stöd från mig som coach.