Referenser

Ann-Charlotte har en bred erfarenhet av att arbeta med klienter och grupper från olika typer av branscher i rollen som coach och kursledare. Kunderna är ett tvärsnitt av svenskt näringsliv, organisationer och myndigheter och hon har stor vana att arbeta med olika typer av befattningar. Coachar VD:ar, chefer, projektledare, specialister, forskare, journalister, administratörer och andra typer av roller.

Några av mina kunder:

Vid önskemål lämnar jag gärna namn på mina referenskunder.