Vad är en certifierad coach?

Definition av coaching

Coaching är en pågående relation som fokuserar på att kunden vidtar åtgärder för att realisera sina visioner, mål och önskningar. Coaching är en process av frågor och personlig upptäckt som ökar kundens medvetenhet och ansvar och ger denne struktur, support och feedback. Coachingen hjälper kunden att både definiera och uppnå professionella och personliga mål snabbare och lättare.

ICF

ICF, International Coach Federation är en internationell intresseorganisation och sammanslutning inom coaching som genom standards värnar om att de etiska riktlinjerna inom coaching följs. Jag är medlem i ICF Nordic och följer deras etiska riktlinjer och regler. Jag är certifierad coach på ACC-nivå och valde Leapfrogs coachutbildning som är godkänd av ICF och därigenom certifieringsberättigad enligt deras riktlinjer.

Att certifiera sig innebär att du i grunden är utbildad diplomerad coach. Certifiering kräver minst 100 timmars dokumenterad coaching, godkänd utbildning enligt ICF standards, muntlig test och rekommendationsbrev från två professionella coacher. Vartannat år testas min certifieringstillhörighet, dvs. att vi coacher behärskar och professionellt utövar de 11 kärnkompetenser och coachstandards enligt ICF.

www.internationalcoachfederation.com