Outplacement

Det handlar ju om att hjälpa en medarbetare att hitta en ny sysselsättning utanför organisationen.
Att stötta, förbereda och vägleda medarbetaren till ett nytt arbete.

Ibland kan arbetsgivare stå inför en situation då man av olika skäl tar beslutet att medarbetaren och företaget ska gå skilda vägar. Det innebär för de allra flesta som hamnar i övertalighet eller blir uppsagda, en stor påfrestning och kris, av varierande grad. Tappad yrkesidentitet påverkar helt klart vårt självförtroende.
Det behöver inte vara så, för en del kanske det är början till det bästa som hänt dem, med facit i hand.

Jag startar ofta med att hjälpa min klient genom den eventuella krisens olika stadier för att hitta tillbaka till självförtroendet och självkänslan. Det är viktigt att landa och slutligen lämna sorgen och ta med erfarenheterna.

Det kommer alltid en ny tid. Med nya möjligheter.

Vi fortsätter genom karriärutvecklingens fyra olika steg, nu med ännu mer fokus på att marknadsföra sig utanför sin arbetsgivare mot intressanta branscher företag och yrkesroller.